Miljöförhandlare i Göteborg idag

På Göteborgs miljövetenskapliga centrum har Sveriges klimatförhandlare idag förklarat hur förhandlingsarbetet går till och vad som kommer att hända på FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december.

Och vad den rådande ekonomiska krisen innebär för klimatarbetet är en annan het fråga.

John Holmberg, vicerektor och professor i fysisk resursteori på Chalmers : – Vissa investeringar inom miljöområdet kanske inte blir av nu.

Men man kan också se det så att färre kommer göra långresor och därmed kommer utsläppen att minska under den här perioden.

Ett tredje sätt att se på det som jag tycker är ett spännande sätt är att det är under de stora lågkonjunkturerna som man se de verkligen genomgripande förändringarna av samhället.

Jag kan tänka mig att utvecklingen går mot effektivitet och hållbar utveckling.

Det kan bli många spännande skiften och det är där jag hoppas att Sverige är framme och tänker nytt.