Väntande ambulans anmäls

På juldagen förra året avled en akutpatient på grekiska föreningen i Backa i samband med att ambulansen var tvungen att vänta på poliseskort eftersom området på grund av tidigare oroligheter var klassat som riskområde. Nu anmäls händelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av den avlidne mannens dotter.