Mölndal vill köpa del av Stretered

Mölndals stad vill köpa en del av Stretered för 43 miljoner kronor.

Det handlar om ett område på cirka 780 000 kvadratmeter som är bebyggd med olika fastigheter, och där det idag finns en del förskoleverksamhet.

Om köpet går igenom får kommunen också en del råmark för framtida exploatering i östra Kållered.