mölndal

Fler ska trampa för miljö och hälsa

Mölndal ska tillsammans med tio andra nordiska kommuner jobba för att få folk att cykla istället för att ta bilen vid korta resor.

Målet med projektet ”Nordiska cykelstäder” är att minska koldioxidutsläppen och att främja en sundare livsstil.

Kommunerna ska bland annat utarbeta en lokal cykelpolitik och ha kampanjer och aktiviteter som fokuserar på resor till arbetet och skolan, trafiksäkerhet och trygghet.