Göteborg testar ny P-bot

Göteborg får som första kommun möjligheten att pröva ett nytt system vid parkeringsböter. Under testperioden kommer trafikkontoret inte bifoga något inbetalningskort till parkeringsanmärkningen.

Bara själva anmärkningen kommer att skrivas ut och fästas på bilen, och där finns anvisningar till hur man betalar.

Idag beställer Göteborg varje år 230 000 inplastade blankettset med inbetalningskort. Att byta ut dem mot en kvittoremsa innebär en stor miljöbesparing.

Försöket kommer att pågåg från och med den 28 april och någon månad framöver och försöksområdet är avgränsat till den kommunala gatumarken kring Nordstan och inom Vallgraven.