Hittills tillåtet att elda

Än så länge är det inte aktuellt att införa eldningsförbud i Göteborgsregionen. Men enligt räddningstjänsten diskuterar man läget fortlöpande med tanke på att brandfaran på många håll är stor.

När det gäller majbrasor gäller att man måste anmäla en planerad brasa till räddningstjänsten. Den tar sen ställning till om platsen för den planerade majbrasan är lämplig.