Volvos kreditbetyg justeras

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s ändrar utsikterna för AB Volvos kreditbetyg till negativa. Tidigare ansågs betygets utsikter vara stabila.

Justeringen av utsikterna, kan ses som en varning inför en eventuell sänkning av betyget.

Orsaken till justeringen är Volvos svagare kassaflöde och sämre rörelseresultat än väntat för de viktigaste bolagen i koncernen.

Störst risk för en sänkning ser Moody’s om AB Volvos stora marknader viker av nedåt mer än vad som anges i de senaste Volvo-prognoserna.