Mängden gods till hamnen minskar

Mängden gods som passerar Göteborgs Hamn fortsätter att minska. Den allra största nedgången i Göteborgs Hamn står bilarna för.

Antalet import- och exportbilar minskade med hela 56 procent under årets första kvartal.

Trots det ekonomiska läget har Göteborgs Hamn fått fem nya fartygslinjer sedan årsskiften - fyra Rysslandslinjer och en direktlinje till Indien.