Kommunen letar övernattningsplatser

Det har varit svårt att få fram de övernattningsplatser som behövs under stora ungdomscuper i Göteborg. Förra året fanns bara 15 000 övernattningsplatser i skolorna och inte 20 000 som utlovats, men med bättre samordning ska platserna nu bli fler.

– Vi ser ökade svårigheter att få plats i skolor och andra ställen för de här övernattningarna och det är ganska viktigt för Göteborg att få hit de här ungdomarna, som får en positiv upplevelse och en relation till Göteborg för många år framöver. Vi får titta lite på detta, framför allt hur vi kan fördela ansvaret mellan olika instanser i kommunen, för jag tror det är där det brister. Vi samordnar oss för dåligt, säger Jonas Ransgård, (M) vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.

Det finns flera förklaringar till att det har blivit problem med övernattningarna i skolorna under framför allt Gothia cup, men också andra stora ungdomsevenemang.

Det handlar om att skolor måste underhållas och byggas om, helst under semesterperioden, och att det inte alltid går att få tag i den måltidspersonal och de vaktmästare som behövs. Det har också blivit en större apparat att flytta datorer och annat som inte kan stå framme hur som helst.

Receptet är nu att styra planeringspusslet tydligare uppifrån och förbättra samordningen mellan stadsdelsnämnder, idrotts- och föreningsnämnden, kommunala bolag och utbildningsnämnden.

En idé är också att inte bara utnyttja kommunala skolor utan också friskolor, säger Jonas Ransgård, som tagit initiativ till den nya samordningen.

– Har vi skolor i centrala lägen som är attraktiva för de här cuperna så är det klart att vi ska använda dem. Vi kan inte tvinga någon att hyra ut, men jag tror att det är intressant både för kommunala skolor och för friskolor att medverka till att de här cuperna kan göras i Göteborg.