Kampanj för hygien i vården

Idag, på Väldshälsoorganisationens dag för rena händer, börjar Sahlgrenska universitetssjukhuset en kampanj på temat som ska gälla både personal och patienter.

Varje månad görs mätningar på hur personalen följer grundläggande hygienregler men det måste bli bättre,säger Kristina Rane, chefläkare på Drottning Silvias barn -och ungdomssjukhus.

– Vi har sett en stor förbättring men det är fortfarande mycket kvar att göra. Man behöver ständigt bli påmind om de här, säger hon. 

– Det handlar om att ha rena händer och rätt klädsel, dvs kortärmat, och att ha klockrent och ringfritt när man är i patientnära kontakt, fortsätter Kristin Rane.

Igår kom en undersökning som visar att var tionde patient som läggs in på svenska sjukhus drabbas av någon form av vårdrelaterad infektion när de är på sjukhus. Hur kan det bli så?

– Patienterna själva har bakterier på kroppen. De kan så att säga hamna på fel ställe på kroppen. Tarmbekterier ger urinvägsinfektioner om får en kateter och även hudkomstymens bakterier kan man få på fel ställe vid operation. Men även vårdare kan föra smittan mellan patienterna och också patienter kan smitta varandra , säger Kristina Rane.

Men är detta inte något vi vetat länge, att ju renare det är i vården desto gynnsammare för läkning för sjukdomar och skador?

– Alla vet hur man ska sköta sig men ibland kanske man ändå inte gör det, avslutar Kristina Rane.