"Boplats rymden" om att spara utrymme

Så ska det handla om compact living: I mitten av Nordstan kan du uppleva en fullskalemodell av ett boende i rymden. Utställningen visar hur smart design kan skapa lösningar för extrema miljöer i rymden, men även hur det kan inspirera dagens arkitektur på jorden.

”Boplats Rymden” leds av projektledaren Joakim Haglund under Vetenskapsfestivalen.

– Den här bostaden är ju ämnad för en väldigt extrem situation, rymden, och då kan man ju inte ha med sig så mycket och det är därför man är tvingad att leva på ett väldigt litet utrymme, säger Joakim Haglund.

Det innebär att man får konsumera mindre också, man får inte ha så mycket grejer i sitt hem?

– Ja, så kan man ju se det, men det är ju frågan också vad man konsumerar. Man kanske inte konsumerar lika många grejer, man kanske konsumerar information och upplevelser mer i framtiden, säger Joakim Haglund.

De stora städerna i världen växer sig allt större och vi människor lever mer tätt ihop med varandra. Compact living är högst aktuellt redan idag. Enligt Joakim Haglund är städer som sprider ut sig inte hållbara och tycker att man borde hitta smartare lösningar med de utrymmen man använder idag och framförallt i framtiden.

– Ska vi överleva i framtiden så behöver vi ju lära oss att hantera jordens begränsade resurser, yta är också en resurs. Framtiden blir inte bara vad den blir, utan den blir till vad vi tror att den ska bli. Vår föreställning om framtiden är ju det som formar framtiden kan man säga, säger Joakim Haglund.

Carolina Andréasson
carolina.andreasson@sr.se