Valet till EU-parlamentet

Västsverige inget politiskt argument

Miljö, försvarspolitik och finanskris var ämnen i den första debatten mellan nio västsvenska kandidater som på torsdagskvällen hölls på stadsbiblioteket i Göteborg.

Men ett av målen var också att fokusera på Västsverige, det berättar Linda Berg, forskare på Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet:

– Ett av våra mål var att få fram det västsvenska perspektivet och se om kandidaterna uppfattade sig som västsvenska representanter eller inte. En annat mål var att faktiskt visa att det faktiskt finns väldigt stora politiska skillnader mellan partierna, inför valet till Europaparlamentet.

De fick frågan om de kände sig som västsvenska EU-politiker och gav väldigt olika svar. Det kommenterar Linda Berg såhär: 

– Ja, det var lite spännande. Jag trodde nog att alla mer eller mindre skulle hävda att de är västsvenska representanter, för att locka väljare från Västsverige. Men självklart beror det på vilka sakfrågor politikerna tycker är viktiga, så ibland kan de ju vilja profilera sig på annat.

Linda Berg nämner miljöfrågor eller jämställdhetsfrågor som två exempel på sådana områden.