Konferens med jämställdhet i fokus

På tema jämställdhet anordnades igår en konferens för drygt 140 medlemmar från Sveriges kommunala familjerådgivare.

– Det är bra att diskutera de här frågorna, hur man förhåller sig till jämställdhet. Här i termer utav teorier, framförallt teorier är bra att ha istället för metoder. Därför att då måste man ju modifiera hela tiden, eftersom det är olika par som kräver olika insatser, man kan prata på olika sätt med olika par, säger Kaj Rosenberg, familjerådgivare och arrangör.

En av föreläsningarna handlade om ”genuspsykologiska perspektiv på heterosexuella parrelationer”, vilket innebär vikten av jämställdhet, makt och identitet i vardagen. Många parrelationer är olika men har viljan att vara lika. Håkan Larsson, ordförande i KFR, kommunala familjerådgivares förening, benade ut begreppen.

– Det handlar om jämställdhet, kopplat till vårt handlingsarbete där jämställdhet delas och delaktighet i olika saker som har med parets vardag att göra. Vi gör inte alltid lika mycket och då finns det alltid olika nivåer på resultatet som vi gör saker och ting på. Det finns alltid någon annan som vill göra det resultatet bättre eller göra det sämre, vilket gör att de jämför med sitt eget resultat på samma sak och så blir det en konflikt där. Vems resultat är det som ska vara det resultatet som ska gälla, säger Håkan Larsson.

Med fokus på jämställdhet kan man fråga sig hur jämställt det är i KFR, Sveriges kommunala familjerådgivares förening. Svaret är att det är fler kvinnor än män som bär yrket. Kaj Rosenberg ser ändå hoppfullt på framtiden.

– Vi fortsätter förhålla oss till att vi ska vara det mest jämställda landet eller ett väldigt jämställt land. Det kan vi nog bara göra om vi ständigt ifrågasätter om vi är det eller inte, om vi hela tiden pratar om det precis hela tiden, då tror jag det kan bli så, säger Kaj Rosenberg.