Göteborg ska spetsutbilda entreprenörer

Fyra svenska entreprenörsutbildningar, varav en vid Chalmers och Göteborgs universitet, kan utvecklas till att bli bland de bästa i världen.

Det anser Högskoleverket som rangordnat dem som ansökt om att få delta i regeringens satsning på att skapa spetsutbildningar.

Rangordningen har tagits fram i samarbete med internationella experter och är beställd av regeringen som i år och nästa år satsar sammanlagt 15 miljoner kronor för att skapa svenska spetsutbildningar i entreprenörskap.