Stoppdagar även på SKF

I höst kommer de verkstadsanställda på SKF att ha tolv stoppdagar per anställd. Detta i syfte att anpassa kostnader och produktionsbehov efter en lägre efterfrågan. Dessutom kommer deras femte semestervecka att läggas ut i samband med julen.

Dessa stoppdagar innebär ingen minskad lön, säger verkstadsklubbens sekreterare Manfred Leuschner till Västekot, utan stoppdagarna kompenseras av egen inarbetad tid.

Avtalet innebär också att ett 40-tal arbetare går i avtalspension.