Ny forskningspark i Johanneberg

Chalmers vill starta en ny forskningspark i Johanneberg. Den ska likna den Science Park som redan finns på Lindholmen, men i Johanneberg är det kompetensen inom samhällsbyggnad och hållbar utveckling som ska samlas på ett enda ställe.

Kontakter med ledande politiker har redan tagits säger Johan Carlsten, som är vicerektor på Chalmers:

– Om kommunen fattar beslut enligt plan skulle vi kunna vara igång med arbetet under hösten.

 Hur mycket en ny Science Park skulle kosta kan inte Johan Carlsten säga i dagsläget, eftersom idén är på ett så pass tidigt stadium ännu. Tanken är att samla all kompetens kring speciella forskningsområden, i det här fallet samhällsbyggnad och hållbar utveckling.

Företrädare för Chalmers har under de senaste veckorna uppvaktat ledande politiker i lommunstyrelsen för att lobba för idén.

Enligt Johan Carlsten är Göteborgs stad positivt inställd till projektet, som han menar skulle betyda mycket för Göteborg.

--  Det är en fantastisk utvecklingpotential för en hållbar framtid att ha sådan samverkan och för Göteborg innebär det att man snabbare kan komma fram till hållbara lösningar för stads-och samhällsutveckling. 

Det skulle blir ett större interaktion mellan de olika forskningsmiljöerna och näringslivet.

Martin Eriksson
martin.eriksson@sr.se