Kraftiga besparingar i stadsdelsnämnder

Många stadsdelsnämnder tvingas redan i år till kraftiga besparingar. Ett exempel är Högsbo stadsdelsnämnd som under innevarande år behöver spara 20 miljoner kronor.

En fjärdedel av pengarna, eller drygt fem miljoner kronor, skall sparas på äldreomsorgen. Men den här gången blir det inte fotfolket, utan arbetsledare som skall avvecklas först, det säger stadsdelschefen Jan Mellberg.

--  Det vi har fattat beslut om är att se över ledningsorganisationen i första hand. Det innebär ju att ett antal chefer inom äldreomsorgen som försvinner. Vi ser ju naturligtvis över bemanningen ute på äldreboenden också. Men jag kan inte ge några direkta indikationer på vad det kommer innebära för den processen pågår nu, säger Jan Mellberg.

Det är inte bara äldreomsorgen, utan all kommunal service i Högsbo som kommer att drabbas när stadsdelen tvingas spara. Detta är bara en början, för årets sparbeting har inte ett samband med finanskrisen.

--  Jag tror inte att finnanskrisen har slagit ut i stadsdelarna så kraftfullt än. Det blir väl kanske när skatteunderlaget minskar för hela staden, säger Jan Mellberg.

Finanskrisen har alltså ännu inte fått fullt genomslag i stadsdelarnas ekonomi och det innebär att den kommunala servicen kommer att försämras ytterligare de kommande åren. För att mildra effekterna så krävs det att man börjar tänka i helt nya banor.

Just nu utreds en sammanslagning av Högsbo och Frölunda stadsdelsnämnder, och det är kanske dags att fler stadsdelar följer efter menar Jan Mellberg.

--  Organisationen kan inte vara målet. Organisationen måste vara medlet att uppnå målet, säger Jan Mellberg.