Miljonregn över Chalmers

Chalmers föreslås få över 700 miljoner kronor i anslag de kommande fem åren. Pengarna från bland annat Vetenskapsrådet och Energimyndigheten ska gå till forskning inom fem olika områden.

Chalmers rektor Karin Markides kunde bara vara nöjd idag.

De fem områdena är nanovetenskap, energi, produktionsteknik, materialvetenskap och transportforskning. Det är bara Lunds universitet, av de 20 som fått pengar, som föreslås tilldelas mer än Chalmers.

Det är internationella experter som nu har utrett om hur man skulle fördela 5270 forskningsmiljoner.

Göteborgs universitet får nöja sig med betydligt mindre än Chalmers, drygt 180 miljoner kronor i anslag.

Av dem får Handelshögskolan två miljoner, som ska användas till forskning kring hur företag kan förbättra redovisningen av sin verksamhet.

I höst fattar regeringen definitiva beslut om bidragen.

Josipa Kesic

josipa.kesic@sr.se