45 varslas på Landvetter

Luftfartsverket lade i dag ett varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist som berör 45 tjänster på Landvetter flygplats.

Flygplatsen har hittills i år förlorat var femte passagerare.

På LFV Göteborg Landvetter Airport arbetar cirka 500 personer.