Lerumsungdomar nöjda med livet

Ungdomar i Lerum är mycket nöjda med sin fritid och sina liv.

Enligt en färsk undersökningen, gjord av Lerums kommun, uppger hela 93 procent av alla ungdomar att de har en berikande fritid.

Nio av tio ungdomar i Lerums kommun är alltså nöjda med sin fritid, enligt kommunens undersökning. Det är en anmärkningsvärt hög siffra.

Man har frågat mer än tretusen unga i åldrarna 11 till 19 år.

På den fritids-topplista som gjorts kommer att träffa kompisar och lyssna på musik på första och andra plats för både tjejer och killar.

Se på TV, film och dvd kommer före surfa och chatta med mera på internet.

Idrott redovisas separat. Den populäraste idrottsaktiviteten är cykling, mountainbike och cykelkoross bland både pojkar och flickor.

På andra plats gäller fotboll för pojkar och ridning för flickor.

Nästan lika många av lerumsungdomarna säger att de gillar sin skola och sin kommun. Långt mer än hälften är också med i någon förening.

Liknande undersökningar är tidigare gjorda i Alingsås och Mölndal med ungefär samma resultat.