Volvo Personvagnar

Fortsatt dålig Europaförsäljning

Volvo fortsätter att ha problem på den europeiska bilmarknaden. Likaså Saab.

De svenska märkena hade en klart sämre utveckling än marknaden som helhet i maj.

Volvo Personvagnars försäljning minskade med 20 procent, jämfört med maj förra året. Det är, trots allt, Volvos näst bästa månadsresultat i Europa hittills i år.

För Saabs del försvann två tredjedelar av försäljningen i maj. Minussiffran blev nästan 66 procent. Saabs ras är märkets största under en enskild månad. Det är det sämsta resultatet för ett enskilt märke i majstatistiken från branschorganisationen Acea. Näst sämst var Chrysler, som backade 60 procent.

Saabs tidigare bottenrekord, på minus 60 procent, noterades i april.