Ny kurs ska hjälpa företagare

Företagare i Göteborgsregionen kan nu i ett nytt projekt få hjälp med att utveckla idéer och ta nya steg. Business Region Göteborg har startat en första kurs i affärsplanering för så kallade soloföretagare.

- Vi försöker stimulera och inspirera företagare till att vilja och våga växa på olika sätt, säger Anna-Lena Johansson, chef för företagsutveckling på BRG.

- Det unika med den här kursen är att den fokuserar på att växa som företag.

Sju av tio företag i göteborgsregionen är idag så kallade soloföretag. Tidigare har de främst sysslat med tillverkning av varor men idag driver de flesta tjänsteföretag.

Bland de som nu går kursen finns en sjukgymnast och yoga lärare, en som hjälper äldre med inköp av olika slag, en som driver inspirationsbyrå och lagar middagar till folk, och ytterligare en som hyr ut lokaler.

Var och en av dem har stora förväntningar på vad kursen skall ge.

- Jag hoppas att jag kommer ha en suverän affärsplan efter den här kursen, säger deltagaren Carina Sundqvist.

- Vi har börjat titta på visionen med mitt företag, säger sjukgymnasten Per Dosenius som även han hoppas få ut mycket av projektet.