Nytt vårdval på gång

Västra Götalandsregionen startar nu en informationskampanj inför höstens val av vårdcentral på vårdmottagningar runt om i regionen.

Riksdagen har bestämt att Sverige från och med den förste januari nästa år får ett nytt vårdvalssystem för primärvården.

Syftet med det nya systemet är bland annat att ge invånarna en starkare ställning och mer inflytande över vården.

I Västra Götaland kallas det nya systemet VG Primärvård, och träder i kraft den förste oktober.

Från och med nästa vecka kommer informationsmaterial om vårdvalet att finnas tillgängligt på vårdcentralerna.