Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kritik riktas mot beroendeklinik

Socialstyrelsen riktar kritik mot Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik efter att en patient begått ett självmordsförsök som lett till kvarstående funktionsnedsättning.

Det var i januari 2008 som patienten förgiftade sig med läkemedel och alkohol. Vilket ledde till ett långvarigt cirkulationsstillestånd. Patienten lades då in på intensivvården..

Kliniken säger i efterhand att de kunde ha gripit in mer kraftfullt och samverkat bättre med socialtjänsten. Sjukhuset håller nu på att ta fram en ny modell för självmordsriskbedömningar som beräknas bli klar under året.

Socialstyrelsen kommer att följa upp arbetet.