Hamnbråk till Arbetsmiljöverket

Huvudskyddsombudet vid Göteborgs hamn vänder sig nu till Arbetsmiljöverket med anledning av den uteblivna arbetsmiljökonsekvensutredning som krävts efter att 50 hamnarbetare sagts upp.

Enligt huvudskyddsombudet har arbetsgivaren inte gjort nån utredning om hur uppsägningen av 50 arbetare skulle påverka verksamheten i hamnen.