Fler tvister när lön inte betalas ut

Så här i dåligt tider har det blivit fler tvister om löner och arbetstider. Det märks inom serviceområdet . Bland annat i mindre företag inom handeln säger Peter Persson ombudsman på Handelsanställdas förbunds avdelning 24 i Göteborgsområdet:

--  Man håller igen på sin löneskuld kanske främst till ungdomar som inte får ut de ersättningar de blivit lovade. Det kan man göra genom att öka arbetstiden men inte lönen. Det är rätt mycket pengar man kan förlora ju längre tiden går.

--  Det kan även hända när man stänger igen en butik att personalen inte fått ut den lön den ska ha. Man har bara försvunnit som företag.

Och det märker ni är en effekt av lågkonjunkturen?

Vi utgår från det eftersom det ökar i samband med finanskrisen. Vi har 1-2 sådana ärenden per ombudsman här på Handels vad gäller lönekrav som man får gå till Arbetsdomstolen med.

Det har ökat. Så många fall har det inte varit vid något tillfälle tidigare. Då har det bara varit något enstaka fall som ha kommit till oss.

Lasse Nilsson
lasse.nilsson@sr.se