En miljon gratisresor i Göteborg

De fria pensionärsresorna i Göteborg har blivit en succé. Nästan 90 procent av göteborgarna som är 65 år eller äldre har fått frikort och de gör en miljon resor med kollektivtrafiken varje månad

Korten kostade Göteborgs stad netto 56 miljoner kronor i fjol ,säger Gunnel Garvas på trafikkontoret i Göteborg till GP.

Många kommuner I Göteborgsområdet är intresserade men har inte infört pensionärskortet än.

De berättigar till gratis resor under lågtrafik och under helgerna.

Pensionärer kan på sitt Västtrafikkort även ladda pengar för resor under andra tider och utanför Göteborg.