Marieholmsbron åter i funktion

Båttrafiken på Göta älv flyter återigen på genom Göteborg under söndagskvällen. Marieholmsbron kunde då äntligen öppnas igen efter den misstänkt anlagda brand under lördagen som satte bron ur spel.

Branden startade omkring klockan åtta på lördagsmorgonen. Gång- och järnvägstrafiken över bron kunde mitt på lördagen återigen passera över bron, men större båtar har alltså fått vänta fram tills nu för att kunna passera under den öppningsbara bron.

200-300 meter kabel ska ha behövts bytas ut, liksom ytterligare en del komponenter inne i ställverket.

Polisen har vissa spår i utredning kring branden men har ännu inga resultat att redovisa.