Allt fler hem säljs på exekutiv auktion

I spåren efter finanskrisen tvingas allt fler att flytta från sina hem.

Under perioden januari-maj i år såldes 187 fastigheter på exekutiv auktion i hela landet. Det är en ökning med nästan 70 procent jämfört med samma period året innan.

Sven Kilgren som är chef för Kronofogdens indrivningsverksamhet säger att den dramatiska ökningen av auktioner beror på att det är många gamla ärenden som hanteras nu som man inte hunnit med tidigare på grund av omorganisation men det beror också på ett ökat inflöde av nya ärenden som i sin tur beror på den ökade arbetslösheten.