Dålig arbetsmiljö dyrt för bilindustrin

Ergonomen Annki Falck vid Chalmers har gått igenom samtliga arbetsmoment på Volvo Torslandaverken, och hon menar att kostnaderna för sjukskrivningar och rehabilitering skulle kunna minskas om bara ergonomin förbättrades på arbetsplatsen.

Det är första gången som en forskare nu har räknat ut vad dåliga arbetsredskap och arbetsmiljö inom bilindustrin kostar.
På bara en av många monteringssekvenser som Annki Falck tittat på skulle Volvo kunna spara 6 miljoner kronor årligen om monteringen vore lättare att utföra.