Underkänd integration i ny rapport

Göteborgs invandrare känner sig dåligt bemötta av myndighetspersoner och de saknar mötesplatser för ökad integration. Det framkommer av en ny rapport där 34 göteborgare med invandrarbakgrund intervjuats.

Rapporten är gjord av Sociala resursförvaltningen i Göteborg och den ska verka som underlag för integrationsarbetet i Göteborg.

- Integration är så mycket mer än att bara ha arbete, bostad och kunskap i svenska språket. Integration ska vara en ömsesidig process och de som vi intervjuat tycker att det är alldeles för får mänskliga möten mellan invandrare och svenskar, säger Katarina Högfelt, en av personerna bakom rapporten.

Dessutom upplever många av de intervjuade att de har blivit dåligt bemötta av myndighetspersoner.

- Många som jag känner har blivit bemötta på ett annorlunda sätt än vad en svensk skulle bli bemött. Jag tycker att diskrimineringen mot invandrare finns lite överallt, säger Susann Systani från Afghanistan.