55 varslas i Kungälv

Kungälvs Transporttjänst varslar de flesta av sina 55 anställda om uppsägning från den första januari nästa år.

Anledningen är att företagets avtal med Kungälvs kommun går ut vid årsskiftet.

Kungälvs Transporttjänst hämtar idag hushållsavfall, driver återvinningscentraler och sköter slamtömning i Kungälv.

Företaget har överklagat den offentligen upphandlingen av tjänsterna som skett för den kommande femårsperioden.