Vårdcentraler bryter mot regler

Många vårdcentraler bryter mot Västra Götalandsregionens regler och har varit alltför offensiva i sin marknadsföring inför vårdvalet i höst.

I några fall har vårdcentralerna erbjudit rabatt på patientavgifterna, vilket inte är tillåtet. De har också skickat ut listningsblanketter trots att det är något som regionen ska stå för. Det här skriver Göteborgs-Posten idag.

Vårdvalet träder i kraft i höst och omfattar hela Sverige. Det innebär att alla över 16 år fritt får bestämma vilken vårdcentral de ska tillhöra.