60-talskonst i fokus på ny utställning

Framtidstro, full sysselsättning och frihetskänsla. Men också protester och konfrontationer. Sådant var 1960 och 70-talen.

Det speglas i konstutställningen "Göteborgskonst 60 - och 70-tal" på Göteborgs konstmuseum.

En viktig brytningstid för både samhället och konsten, säger Lena Boethius, intendent på muséet.