Kommunstyrelsen säger nej till läktring

Göteborgs kommunstyrelse vill inte låta fartyg läktra, alltså överföra olja mellan varandra, på havet sydväst om Vinga fyr. Detta trots att det i så fall skulle ske på internationellt vatten.

Kommunstyrelsen är orolig för hur Göteborg skulle drabbas vid en eventuell olycka, och ber nu Transportstyrelsen att avslå den begäran om läktring som inkommit från ett danskt rederi.

Socialdemokraten Annelie Hulthén är kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tycker inte att det är en speciellt intelligent idé att ha oljeöverföring från en båt till en annan utanför Vinga när vi vet att det oftast är sydvästliga vindar som blåser inåt land. Vi har vattentäckter och annat här som vi absolut inte vill få nån olja i.

En enig kommunstyrelse bestämde sig idag för att via brev informera Transportstyrelsen om de förödande konsekvenser ett eventuellt oljeutsläpp skulle få både för södra skärgården och för Göteborgs vattenförsörjning. Dessutom skulle de läktrande fartygen vara i vägen för andra som vill in i Göteborgs hamn. Men det finns ett problem - kommunstyrelsen har faktiskt inget att säga till om när det gäller internationellt vatten.

– Vi hade inte behövt bli tillfrågade och man hade heller inte tänkt rådfråga oss, men då bestämde vi oss för att svara i alla fall. Det är såpass nära våra vatten och det berör vår stad så mycket att vi tar oss den friheten.

Läktra gör man för att spara tid och för att man inte kan fylla tankarna på stora fartyg helt inne i Göteborgs hamn, då ställer de sig nämligen på botten. Risken med att försöka stoppa läktringen är att vissa rederier kanske helt struntar i Göteborg. Men, säger Annelie Hulthén:

– Risken är större, både ekologiskt och ekonomiskt, om vi hade tackat ja till det här.