Alingsås får beröm

Alingsås är en av 37 kommuner i landet som lyfts fram som företagsvänlig och med god tillväxtpotential av paraplyorganisationen Företagarna.

De 37 kommunerna pekas ut eftersom de bland annat har låg sjukfrånvaro, hög sysselsättning och många små och medelstora företag.