HPV-tester kan upptäcka livmodershalscancer

Frekvensen av livmodershalscancer hos kvinnor över femtio skulle minska avsevärt om de fick göra HPV tester i stället för de gynekologiska cellprovskontroller som man gör idag. Det hävdar Uppsalaprofessorn Erik Villander.

På kvinnokliniken vid Salhgrenska universitetssjukhuset är man dock tveksam. Thomas Rådberg, överläkare, säger att det är mycket som måste falla på plats innan de kan börja med HPV tester i större skala.

– Först och främst måste vi ha en organisation som vet hur de ska handskas med positiva HPV-tester. Sedan måste man framför allt visa att det inte skapar större psykoligiska problem. De kvinnor som får reda på att de har tveksamhet är extremt oroade att de skulle få cancer samtidigt som man inte riktigt kan säga vad provet står för, säger han.

HPV testet innebär att man gör en analys av eventuell förekomst av humant papillomvirus HPV det virus som orsakar bl annat livmoderhalscancer.

HPV analys kostar tre gånger så mycket jämfört med ett vanligt cellprov. Och Thomas Rådberg anser att de eventuella hälsovinsterna idag är för små för att väga upp alla negativa effekter av HPV testning.

– Det är inte en kostnadsfråga utan en fråga om beverkningar och skador på patienterna, säger han.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se