Somaliska kvinnor bjuds in i Bergsjön

Genom EU-projektet Kvinnokraft skall stadsdelsförvaltningen i Bergsjön lära sig mer om de somaliska kvinnorna. En projektledare är anställd med uppdrag att under sommaren 2009 bjuda in somaliska kvinnor i Bergsjön till fokusgrupper.

-Vi i stadsdelsförvaltningen Bergsjön är övertygade om att somaliska kvinnor bär på stora resurser som inte tas till vara, säger Petter Spanne EU-samordnare i Bergsjön.

Budgeten är på 400.000 kr och kommer till största delen från Europeiska socialfonden som bl a arbetar för att motverka utanförskap på arbetsmarkanden. Arbetslösheten bland de somaliska kvinnorna i Bergsjön är hög.