Vindkraftspengar till Orust kommun

Orust kommun får 25 000 kronor i bidrag från Boverket för att planera vindkraftsetablering i kommunen.

Pengarna motsvarar halva planeringskostnaden. Syftet med utredningen är att undersöka vilka möjligheterna är att uppföra vindkraftverk utan att skada natur- och friluftsliv.

Senast den siste december 2010 skall planerna vara klara och sändas till Boverket.