Nedlagd ledsagarservice sparar två miljoner

Många lyssnare reagerade efter inslaget om att den generella ledsagarservicen för äldre synskadade läggs ner i Göteborg. Beslutet som nyligen har fattats av Sociala resursnämnden drabbar främst de synskadade som är 65 år och äldre.

Gruppen utgör nära 75% av alla synskadade i Göteborg och från och med årskiftet riskerar den att bli helt utan någon form av ledsagning.

– Orsaken till att vi lägger ner verksamheten är det ekonomiska läget. Vi har krav på att spara 30 miljoner kronor i vår förvaltning och genom att lägga ner sparar vi 2,2 miljoner kronor, säge Sofia Vilén enhetschef på Sociala resursförvaltningen.