Gårdstensbostäder bra på miljöarbete

Den kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder hyllas som en av de 12 främsta exempel när det gäller ekoeffektiv ekonomi i Sverige

Publikationen med de 12 goda exemplen tas fram inför ett informellt miljö- och energi möte som kommer att hållas i Åre i slutet av juli och alla ministrar kommer att ta del av en presentation om dessa tolv exemplen.

– Det är ett hedersomnämnande att vara ett av tolv, säger Katarina Ahlqvist, vd för Gårdstensbostäder.

Det som är utmärkande för Gårdstensbostäder är deras miljö- och ekonomiarbete. Exempelvis så har de egen elförsörning i lägneheterna genom solenrgi och vindkraft. Sedan så drar man ner på kostnaderna och energiförbrukningen genom att hyresgästerna håller koll på sin egen el och vattenförbrukning.

Anledningen till att man gör en publikation med goda exempel i sverige är på grund av ett informellt miljö- och energiministermöte som är ett av cirka 3000 möten som kommer att hållas i Sverige under det här halvåret som Sverige innehar ordförandeskapet i EU.

Gårdstensbostäder kommer att presenteras framför euminstrar på det mötet och.

För Katarina Ahlqvist betyder det väldigt mycket att få uppmärksammas på den internationella arenan.

– Vi kommer att aktivit fortsätta att arbeta med den här helhetssynen, både vad gäller miljön och den sociala utvecklingen i Gårdsten. Det är ett hedersomnämnande som gör att vi blir kända i fler sammanhang, säger hon.

Josipa Kesic
josipa.kesic@sr.se