Unikt fartyg i Göteborgs hamn

Idag kom Kustbevakningens nya kombinationsfartyg till Göteborgs hamn. Med möjlighet att nödbogsera, ta upp stora mängder olja och släcka bränder är fartyget det enda i sitt slag i norra Europa.

Den 28 september ska hon döpas till Poseidon. KBV 001 som fartyget nu kallas kommer att ha Göteborg som hemmahamn, med möjlighet att verka vid olyckor till havs. Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin tog emot 300 miljonersfartyget vid Amerikakajen idag.

– Det är framförallt till för om vi får en incident ute på våra hav. Då ska vi kunna bogsera in den till lugnare områden. Också släcka bränder, säger Judith Melin.

Ett hundratal nyfikna åskådare mötte Poseidon och kaptenen kunde stolt berätta att Poseidons breda användningsområden redan uppmärksammats i Europa.

– Många har fartyg och då ett för varje sak. Många tittar på vårt koncept nu och är intresserade. Vi har haft holländska kustvakten på plats för att kolla på båten, säger kapten Kjell Göthesson.

Jakob Hanberger
jakob.hanberger@sr.se