Åklagare yrkar på maximalt straff

Idag hölls slutplädering i Uppsala tingsrätt i rättegången mot den 33-årige man som misstänks för att över internet ha tvingat över 60 flickor till sexuella handlingar. Flera av flickorna hör hemma i Västra Götaland.

Härvan är den största i sitt slag i Sverige.

– Man slås av hur systematiskt den här mannen har gått tillväga för att hitta och kartlägga flickorna. Och hur han sedan använt sig av samma typ av fraser för att hota dem och få dem att göra som han vill, säger kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman.

Vad kommer det att yrkas på för straff?
Han kommer att skickas för en rättspsykiatrisk undersökning. Visar den att han är psykiskt stöd då är det fängelseförbud. Och då blir det troligen fråga om sluten rättspsykiatriskt vård. Men är det inte så, kommer vi att yrka på maximalt fänglsestraff vilket är åtta år i detta fallet.

Vad anser du om bevisningen i det här målet?
– Jag anser att bevisningen är mycket omfattande. Flickornas berättelser styrker varandra. I mannes dator har fynd gjorts där filmer visar hur mannen hotar och tvingar flickorna. Mycket bättre besvisning än så kan man inte begära, säger Thomas Bälter Nordenman.

Den åtalade själv hävdar fortfarande att han är oskyldig.

Sarah Bruze,
Sveriges Radio Uppland
sarah.bruze@sr.se