Många vill plugga i höst

Ansökningarna till Chalmers och Göteborgs Universitet har ökat ordentligt jämfört med förra året. Framförallt är till programmen som ansökningarna blivit fler. Den största anledningen tros vara lågkonjunkturen.

Mats Edvardsson är chef för studentavdelningen på Göteborgs Universitet.

– Lågkonjunkturen är en stor del av det, och det är inte bara arbetslösa som söker. Vi har sannolikt en större direktövergång från gymnasieskolan, och den tror jag också hänger ihop med arbetsmarknaden. Det är svårt att få ett arbete direkt efter gymnasiet.

Totalt är det åtta procent fler som har sökt till Göteborg Universitet i år jämfört med 2008. Räknar man bara ansökningarna till programutbildningar, inte enstaka kurser, så handlar det om 25 procent.

Den vikande arbetsmarknaden spelar stor roll, men enligt Mats Edvardsson finns det även andra anledningar till resultaten.

– Vi har närmast rekord i antal elever i gymnasieskolan och vi har också skärpta behörighetsregler som börjar gälla från och med hösten 2010. Därför är det nog en del som passar på att söka nu.

På Chalmers Tekniska Högskola har antalet sökande till nybörjarprogrammen, alltså grundutbildningarna som leder till exempelvis civilingenjörsexamen, ökat med nästan 40 procent.

Skolan har fått statliga pengar till 100 extra platser, men sen har man nått sin maxkapacitet elevmässigt. Det säger Monika Tykesson på Chalmers antagningsenhet.

– Vi har faktiskt dragit ned antalet platser på vissa program, för vi har gjort beräkningar som visar att vi kommer gå över taket rejält om vi fortsätter att anta studenter i samma takt som vi har gjort de senaste åren.