Äldreboende i Kortedala får kritik

Socialstyrelsen kritiserar äldreboendet Sekelbo i Kortedala för brister i vård och behandling.

Socialstyrelsen kritiserar äldreboendet Sekelbo i Kortedala för brister i vård och behandling.

Detta efter att en kvinna fick sändas med ambulans till sjukhus då hon inte fått tillräckligt med vård på hemmet. Det visade sig då att hon var kraftigt uttorkad och hade lunginflammation.

Kvinnans dotter tog ärendet till Socialstyrelsen i höstas som nu fattat beslut. Vid sin granskning har Socialstyrelsen funnit brister i kommunikationen mellan sjuksköterska och omsorgspersonal samt brister i dokumentation.

Socialstyrelsen kommer att genomföra ett uppföljande tillsynsbesök på äldreboendet Sekelbo i arbetet med att förhindra att liknande händelser inträffar.