Volvo Powertrain

Minskad lön och arbetstid

Nu har även Volvo Powertrain i Göteborg ett avtal om arbetstidsförkortning med minskad inkomst för tjänstemän.

Därmed finns ett sådant avtal på samtliga företagets orter i Sverige.

Avtalet trädde i kraft den förste juli, och gäller fram till slutet på mars nästa år. Under den tiden garanterar företaget att inga varsel kommer att läggas.

Totalt omfattas ungefär 1400 tjänstemän, och strax under 2500 kollektivanställda i Sverige.