Tingstadstunneln

På fredag stängs det ena röret

På fredag stängs det ena röret i Tingstadstunneln, vilket kan innebära stora trafikproblem. Hittills har reparationsarbetet skötts på nätter och veckoslut, men från och med fredag kommer arbetet att pågå dygnet runt.

Bertil Hallman, trafiksamordnare på Vägverket, berättar varför arbetet genomförs just denna sommar.

– Det har varit flera års vånda om när man skall göra den första riktigt stora reparationen. Det har varit en lång planering. Det fanns en förhoppning för ett antal år sedan att vi skulle ha ytterligare en älvförbindelse som skulle kunna avlasta. Det vi vet idag är ju att den förmodligen kommer, men inte i tid för att vi skall kunna invänta den, säger Bertil Hallman.

Hur kommer trafiken i och kring tunneln att påverkas?

– Ett rör är ju stängt. Det innebär att det kommer vara tre körfält öppna. Det kommer vara ett körfält norrut och två söderut, säger Bertil Hallman.

Hur många bilister måste välja en annan väg?

– Drygt hälften söderifrån och ungefär en fjärdedel norrifrån, säger Bertil Hallman.

Kommer det bli så?

– Det är vår förhoppning. Under våren har trafikanterna lyssnat på vår information och valt andra alternativ. Dagtid, mellan nio och sju, bör man välja en annan väg, vilket jag tror att man i stort sett alltid kommer att tjäna på tidsmässigt, säger Bertil Hallman.

Ett av tunnelrören blir helt avstängt för trafik i fem veckor.