Skolor kritiseras

Många skolor har obehöriga lärare

Skolor som tidigare fått kritik för att obehöriga lärare undervisar där, fortsätter att använda lärarna. Det visar Skolinspektionens granskning av 30 grundskolor som tidigare har kritiserats.

18 av de 30 skolorna får kritik för att de använder sig av obehöriga lärare. Bland de skolor som får kritik finns en skola i Göteborg och en i Kungälv.

I genomsnitt har 87 procent av landets lärare i kommunala grundskolor en lärarexamen, medan andelen i fristående grundskolor är 68 procent.

Enligt Skolinspektionen beror den stora andelen obehöriga lärare på att skollagen kan vara svårtolkad och att rektorer i bland struntar i att följa reglerna.