Ringhals under särskild tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att sätta Ringhals kärnkraftverk under särskild tillsyn. Enligt myndigheten finns det brister i säkerhetskulturen på kärnkraftverket.

Leif Karlsson är tillförordnad avdelningschef för kärnkraftssäkerhet vid Strålskyddsmyndigheten:

– Det här är ju brister som pågått under en tid, som vi har haft en dialog med Ringhals om och där de har vidtagit åtgärder. Men vi har bedömt att åtgärderna inte gett önskad effekt utan att de kvarstått. Vi bedömer dessa som allvarliga, det är därför vi gör det här. Långsiktigt kan det här skapa ett säkerhetsproblem, säger Leif Karlsson.

Vad handlar det om för brister?

– Att man inte hanterar instruktioner på rätt sätt, att man inte gör ändringar i dokument på det sättet som det skall göras och att man inte hanterar de krav som finns på rätt sätt, säger Leif Karlsson.

Hur lång tid kommer dessa restriktioner finnas?

– Det är helt och hållet upp till dem. Vi ställer krav på att man skall göra analys och återkomma till oss för den första november med redovisning om vilka åtgärdsplaner man planerar att göra. Vi kommer att ta ställning till det då. Den här typen av problem tar tid. Det tar tid att förändra en organisation, säger Leif Karlsson.