Nytt beslut

Skolor i Kungälv slås ihop

I Kungälv har kommunstyrelsen idag fattat beslut att flytta Vikingaskolan och Nordmannaskolan. Beslutet fattades första gången i februari i år, men överklagades till länsrätten.

I sitt beslut upphävde länsrätten beslutet på grund av jäv.

Därför samlades kommunstyrelsen i Kungälv idag till ett extra möte idag, och fattade på nytt beslutet att flytta Vikingaskolans verksamhet till Nordmannaskolan.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.